sadsad x
asdasd
Üyelik ve Kullanım Şartları

SERA ÜYELİK, GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE WEBSİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

1.Taraflar ve Sözleşmenin Konusu:

İşbu Üyelik Sözleşmesi Alaybey Sk No:16, 19030 Çorum Merkez/Çorum adresinde mukim Sera Tekstil ve Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Sera ile www.cekmeceonline.com internet sitesine üye olan kullanıcısı (“Üye”) arasında web sitesinin kullanılmasına, üyeliğe ilişkin şart ve kuralların tespit edilmesi ve üyelikten faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Sera, iş bu sözleşmede belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine, veya Üye’den, e-posta göndermek suretiyle onay alarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

  1. Taraflara ait Hak ve Yükümlülükler:

2.1 Üye, www.cekmeceonline.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin yasal olarak doğru ve güncel olduğunu, kişisel verileri ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri derhal Sera’ya yazılı olarak, www.cekmeceonline.com internet sitesi üzerinden veya Sera çağrı merkezi üzerinden bildireceğini, Sera’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal karşılayacağını beyan, taahhüt ve kabul eder. Üye yanlış bilgi vermesi halinde sözleşmenin Sera tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın sona erdirebileceğini kabul etmektedir. 

2.2 Üye, Sera tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlar ile paylaşamaz ve üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında verilmiş olunan e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Sera’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Sera’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır. 

2.3Üye, www.cekmeceonline.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuata riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 

2.4 Sera, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da  sona erdirme veya Sera web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar.

2.5 Üye, www.cekmeceonline.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

2.6 Üye tüm hakları Sera’ya ait olan ve www.cekmeceonline.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 

2.7 Sera, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.cekmeceonline.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Sera’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

2.8 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 

2.9İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Sera’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Sera’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.10www.cekmeceonline.com’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, elektronik ticari ileti izni vermesi halinde Sera ve Sera markası altında hizmet veren ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu kapsamda pazarlama analiz çalışmaları yapılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.cekmeceonline.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması ve bu kapsamda kendilerine daha iyi bir hizmet sunulması ve yukarıdaki sayılan amaçlarla toplanmasına, Sera ve Sera markası altında hizmet veren tüm şirketler ile paylaşılmasına, Sera ve Sera markası altında hizmet veren tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de elektronik ticari ileti izni kapsamında verilerin toplanmasına, Sera ve Sera markası altında hizmet veren tüm şirketler ile paylaşılmasına, Sera ve Sera markası altında hizmet veren tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını Sera ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Sera müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir veya www.cekmeceonline.com internet sitesinde üye girişi yaptıktan sonra “Hesabım” kısmında değişiklik yapabilir 

2.11 Sera, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakım, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 2.12Sera, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak, müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktiviteleri planlamak, kişiye özel pazarlama (segmentasyon, profilleme vb.) yapabilmek amacıyla için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin alışveriş tercihleri gibi kişisel bilgilerini kullanabilir. Sera, üyenin www.cekmeceonline.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 

2.13 Sera, web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Sera web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da  dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.14Sera’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda Sera’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. 

2.15www.cekmeceonline.com’un satışları stoklar ile sınırlıdır. www.cekmeceonline.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazda teşhir edilmesi söz konusu ürünlerin mutlaka www.cekmeceonline.com stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. www.cekmeceonline.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.cekmeceonline.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.cekmeceonline.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

2.16 Sera ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.cekmeceonline.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

  1. Uyuşmazlıkların Çözümü:

3.1Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Sera’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sera kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk hukuk mevzuatı uygulanacaktır.

3.3İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  1. Yürürlük ve Sözleşmenin Feshi:

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Sera tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Gizlilik Sözleşmesi

Sera, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

Sera sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece Sera bünyesinde kullanılmaktadır.

Sera, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın,  faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Sera, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde, www.cekmeceonline.com internet sitesinde kullanılan çerezlere izin verilmesi halinde, site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Sera müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Sera iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Sera veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Sera arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ödeme işleminde kullanılan kart bilgileri hiçbir zaman sistemimize kaydedilmemektedir.
 

Veri sorumlusu Sera, üyelik kapsamındaki veri işleme faaliyetlerini, www.cekmeceonline.com adresinde yer alan Üye Aydınlatma Metninde belirtilen yöntem ve amaçlarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirmektedir. Üye, işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek amacıyla Aydınlatma Metni içerisinde yer alan başvuru yöntemleriyle Sera’ya başvurabilir.

 

Sera, üyelik işlemlerini yürütebilmek ve www.cekmeceonline.com adresinde yer alan hizmetleri sunabilmek için dünyanın çeşitli yerlerinde sunucuları bulunan servis sağlayıcılar ile çalışmaktadır. Sera’nın iş faaliyetlerini yerine getirirken kullandığı bulut hizmetleri altyapısı ve sunucuları yurt dışında bulunmaktadır. Üye olmanız halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Sera adına sunucuları yurt dışında bulunan veri işleyenler tarafından işlenmesi söz konusudur. Sera yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki hizmet sağlayıcıları ve altyapı tedarikçileri vasıtasıyla; üyelik işlemlerinin yürütülmesi, www.cekmeceonline.com adlı internet sitesi ve/veya mobil uygulamasında yer alan hizmetlerin sunulabilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve otomatik yollarla yurt dışına aktarılabilecektir.


Hergün: 09.00-18.00 arası
Her türlü sorunuz için;
info@seratekstil.com. veya 0546 235 63 23  no’lu çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz.

Sera Tekstil ve Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Alaybey Sk No:16, 19030 Çorum Merkez/Çorum

Şartlar ve Koşullar

Web Sitesi Kullanım Şartları

Genel

Sera, Sera Tekstil ve Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ‘nin tescilli markası olup www.cekmeceonline.com web sitesi ise Sera’nın internet mağazasıdır. İşbu Web Sitesine (www.cekmeceonline.com) erişim, işbu Web Sitesinin kullanımı ile işbu Web Sitesi aracılığıyla ulaşılan ürünler ve hizmetler aşağıda verilen şartlara, koşullara ve duyurulara tabidir. Hizmetleri kullanmakla, tarafımızca zaman zaman değiştirilebilecek Hizmet Koşullarının tamamını kabul etmiş sayılırsınız. Hizmet Koşulları üzerinde yapılmış olabilecek değişikliklerden haberdar olmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Bu Web Sitesine erişim geçici süreliğine sağlanmış olup, Hizmetleri önceden haber vermeksizin geri çekme ve değiştirme hakkını saklı tutarız. Ne kadar süreliğine olursa olsun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple Web Sitesine erişilememesi Sera’nın sorumluluğunda değildir. Zaman zaman Web Sitesinin belirli veya tüm bölümlerine erişimi kısıtlayabiliriz. Sera tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olmak suretiyle herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin işbu Web Sitesinin Hizmetlerini ve/veya herhangi bir sayfasını düzeltme, kaldırma veya değiştirme hakkına sahip olacaktır.

Yasaklar

Bu Web Sitesini kullanmanız veya bu Web Sitesi veya onun link oluşturduğu diğer siteler üzerindeki herhangi bir malzemeyi indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verileri veya diğer size ait malzemelere bulaşabilecek dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı, virüs veya diğer teknolojik olarak zararlı malzemelerin verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan mesul olmayacağız.

Fikri Mülkiyet, Yazılım ve İçerik

Bu Web Sitesinde veya onun aracılığıyla size sunulan bütün yazılım ve içeriğin Fikri mülkiyet hakları, Sera’nın mülkiyetinde kalacak olup dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Sera, bu gibi hakların tamamını saklı tutar. Yalnızca sizin kişisel kullanımınız için temin edilen içeriği depolayabilir, yazdırabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Size sunulan veya işbu Web Sitesinde görünen hiçbir içeriği veya içeriğin kopyalarını yayınlayamaz, işleyemez, dağıtamaz veya başka hiçbir şekilde ve hiçbir formatta çoğaltamaz veya söz konusu hiçbir içeriği bir işletme veya ticari müessese ile bağlantılı olarak kullanamazsınız.

Şart Koşulları

Sipariş vermekle, ürünü aşağıdaki şart ve koşullar altında ve bunlara tabi olarak satın almayı teklif etmiş olursunuz. Bütün siparişlerde, ürünün mevcut olması ve sipariş bedelinin teyit edilmesi gereklidir. Dağıtıma çıkma süreleri ürünün mevcut olup olmamasına göre değişir ve teslimat süresine ilişkin verilen her türlü teminat veya beyan, Türkiye içinde sınırlı olup posta gecikmesi veya mücbir sebepler gibi bizim mesuliyetimizde olmayan sebeplerden dolayı gecikmelere tabidir. Sera ile sözleşme yapabilmek için 18 yaşın üzerinde olmanız ve kabul ettiğimiz bir banka tarafından verilmiş geçerli bir kredi kartı veya banka (debit) kartına sahip olmanız gerekir. Kredi kartı veya banka (debit) kartı olmayan müşterilerimiz ‘kapıda nakit ödeme’ seçeneğinden yararlanabilir. Sera, tarafınızca yapılan herhangi bir isteği geri çevirme hakkını saklı tutar. Siparişiniz kabul edilirse e-posta ile size haber verilecektir. Sipariş verirken bize temin ettiğiniz tüm bilgilerin doğru, güncel  ve eksiksiz olduğunu, siparişi oluştururken kullandığınız kredi veya banka (debit) kartının yetkili kullanıcısı olduğunuzu ve malların maliyetini karşılamaya yetecek kadar para kaynağınızın olduğunu taahhüt etmiş olursunuz.

Fiyatlandırma ve Mevcut Olma Durumu

Sipariş ettiğiniz herhangi bir ürünün fiyatına ilişkin bir yanlışlık yapıldığını tespit edersek, bu durumdan sizi mümkün olduğunca çabuk haberdar edecek ve size siparişinizi doğru fiyat üzerinden yeniden onaylama veya siparişi iptal etme seçeneği sunacağız. Size ulaşamamız durumunda siparişi iptal edilmiş olarak işleme alacağız. Siparişi iptal ederseniz ve ürünlerin ücretini ödemişseniz, ödediğiniz ücretin tamamı tarafınıza iade edilecektir. Uygulanabildiği durumlarda fiyatlara KDV dâhildir.

Ödeme

Kredi kartı ve Banka (Debit) Kart ile oluşturduğunuz siparişiniz alındığında, Ücret, direkt olarak kredi kartı/debit kartınızın borç hanesine geçecektir.

Kapıda Nakit Ödeme seçeneği ile oluşturulan siparişlerde SMS ile onay alınmaktadır. Cep telefon numaranıza gönderilecek şifreyi websitemizde bulunan ilgili alana girmelisiniz. SMS onayı siparişin doğru kişiye güvenli bir şekilde iletilmesi için alınmaktadır. Ödeme müşterinin kapısında kargo firması tarafından nakit alınacaktır.

Hediye Çekleri

Hesap sahiplerine hediye çeki tanımlanabilir. Hediye çekleri yalnızca tanımlama yapılan hesaplardan yapılan alışverişler için geçerlidir. Hediye çekleri kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu Web sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir.

İndirim / Promosyon Kodları

Zaman zaman işbu Web Sitesinden yapılan herhangi veya belirli bir alışverişte geçerli olmak üzere promosyon kodları da sunmaktayız. İndirim kodları kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu Web sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir

Sorumluluk

Sitemiz aracılığıyla satın alacağınız ürünlere karşı sorumluluğumuz Satış Koşullarına tabidir. Sitemizin içeriğinin hazırlanmasında gereken her türlü ihtimam gösterilmiştir. Ancak, hatalar veya noksanlara veya sitemizde karşılaşabileceğiniz teknik sorunlara karşı sorumlu olmayacağız. Sitemizin içeriğinde bir yanlışlık olduğu haberini alırsak mümkün olan en kısa sürede bunu düzeltmeye çalışacağız. Sitemizle veya onun link oluşturduğu herhangi bir siteyle bağlantılı olarak sizin veya üçüncü bir tarafın edeceği zarar ve ziyan karşısında (sözleşmeden, ihmalden veya başka bir sebepten kaynaklanan) yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir mesuliyet kabul etmemekteyiz. Bu durum, sitemiz üzerinden satın aldığınız Ürünlere karşı sorumluluğumuzu etkilemez. İşbu Kullanım Koşulları yasal haklarınızı etkilemez.

Geçersizlik

Hizmet Koşullarının herhangi bir kısmı (size karşı mesuliyet kabul etmediğimiz hükümler de dâhil) uygulanamaz hale gelirse Hizmet Koşullarının diğer herhangi bir kısmı bundan etkilenmeyecek ve geri kalan hükümler tamamen yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir maddenin/fıkranın tamamının veya bir kısmının geri kalan kısmı geçerli kılacak şekilde bölünebilmesi mümkünse madde o şekilde yorumlanacaktır. Bunun yerine, maddenin düzeltilip maddenin/fıkranın asıl anlamına kanunların izin verdiği ölçüde benzeyecek bir şekilde yorumlanacağını kabul etmiş olursunuz.

Feragat

Bu şartları ihlal ederseniz ve dava açmamış isek, bu koşulları ihlal ettiğiniz başka bir durumda haklarımızı ve yasal yollarımızı kullanma hakkımız yine de olacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi İşbu şart ve koşullar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacak olup bu koşullarla bağlantılı bir ihtilaf veya hak iddiası olursa, söz konusu ihtilaf veya hak iddiası Türk mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Şifre ve hesap güvenliği

Sitemizde kaydedilen verilerinize erişmek için hesap ve şifre bilgilerinizi (oturum açma bilgilerinizi) girmeniz gerekmektedir. Oturum açma bilgilerinizin ve hesabınız kapsamında gerçekleşen diğer işlemlerin gizliliğini korumak sizin mesuliyetinizdedir. Oturum açma bilgileriniz konusunda endişeleriniz varsa veya bunların kötüye kullanıldığını düşünüyorsanız derhal Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek bizi bilgilendirmeniz gerekir. Hesabınızı istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

Virüsler, hackleme ve diğer suçlar

Kasten virüs, Truva atı, solucan, yazılım bombası, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam içeren bilgisayar yazılımı veya kötü amaçlı veya teknolojik anlamda zararlı malzeme bulaştırarak sitemizi kötüye kullanmamalısınız. Siteye, sitenin depolandığı sunuya veya siteye bağlı başka herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs etmemelisiniz. Hizmet engelleme saldırısı veya dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı yoluyla siteye saldırmamalısınız. İlgili yasaların ihlali halinde kanun uygulayıcı mercilere bildirilecek ve kimliğinizi açıklamak suretiyle onlarla işbirliği yapacağız. Böyle bir ihlalin olması durumunda siteyi kullanma hakkınız derhal sona erdirilecektir.

Şikayetler

www.cekmeceonline.com olarak müşterilerimizi her zaman için memnun etmeyi amaçlıyoruz. Fakat sitemizin veya sunduğumuz hizmetin herhangi bir yönünden memnun değilseniz ve şikâyette bulunmak istiyorsanız 0546 235 63 23 numaralı müşteri hizmetleri numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

 

Hizmet sağlayıcı ve tedarikçiler ile paylaşılabilecektir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.